ALTEFAR

Reformes de la llar
Especialistes en cuines i banys

AVDA. BORBÓ, 31
BARCELONA

Telf. 93.340.85.46
Fax. 93.349.88.13

altefar@altefar.com